Web of science aau

Citationsdatabaser – VBN-team – Aalborg Universitet

Citationsdatabaser

VBN-teamet afholder kurser i brugen af SciVal. Web of Science. Web of Science er en tværvidenskabelig artikel- og citationsdatabase på linje med Scopus.

Citationsdatabaser

H-index – VBN-team – Aalborg Universitet

H-index

Det er muligt at slå sit H-index op i citationsdatabaserne Web of Science og Scopus, samt Google Scholar. I hver af databaserne beregnes H-indexet på …

H-index

Metrikker – VBN-team – Aalborg Universitet

Metrikker

Journal Impact Factor (JIF). JIF anvendes på tidsskrifter i Web of Science. JIF viser et tidsskrifts gennemslagskraft. Det beregnes ved at tage alle citationer, …

Metrikker

Indhold i Primo – Aalborg Universitetsbibliotek

Indhold i Primo

AGRIS: International Information System for the Agriculture Sciences and Technology (via United Nations, Food and Agriculture Organization)

indhold

Analysegrundlag – VBN-team – Aalborg Universitet

Analysegrundlag

Scopus/SciVal (automatisk tildeling) og Web of Science (manuel tildeling). På baggrund af disse publikations-ID’er kan der foretages analyser af …

Analysegrundlag

Citation databases – The VBN Team

Citation databases

The database covers the natural sciences, the social sciences, and the humanities. Web of Science includes articles and conference papers from the 1960s and …

Citation databases

The University Library

Staff. Staff. The library is ready to assist AAU staff and PhD students with access to material, sparring and assistance for information searching, publishing, …

AUB is your library in Aalborg, Esbjerg, Copenhagen and online! Teaches, helps and provides facilities (from e-books, databases to couches).

Aalborg Universitetsbibliotek

Biblioteket tilbyder forskere, undervisere og øvrige AAU ansatte sparring og hjælp til informationssøgning, publicering, … Software og webservices …

AUB er dit bibliotek i Aalborg, Esbjerg, København og online! Underviser, hjælper og stiller faciliteter (alt fra e-bøger, databaser til sofaer) til rådighed.

Forsker ID’er og andre forskerprofiler – VBN-team

Forsker ID’er og andre forskerprofiler

De store citationsdatabaser Scopus og Web of Science, samt Google Scholar har hver deres type forsker ID eller forskerprofil, som anvendes til at …

Forsker ID’er og andre forskerprofiler

Web of Science og… – Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)

Web of Science og Scopus har netop fået en seriøs “lillebror” i form af Dimensions – et værktøj du kan bruge til både litteratursøgning, forsknings- og…

Keywords: web of science aau